N2E Race Start


  • Start: April 22, 2022 12:00 am
  • End: April 24, 2022 12:00 am

Start of Races:  N2E – Newport to Ensenada,  1100 First Warning

N2DP – Newport to Dana Point Sprint  First Warning TBD

N2SD – Newport to San Diego First Warning TBD